top of page

Tysvær kommune velger Dataskolen for sine innbyggere

Updated: Mar 14


Tysvær kommune i Rogaland har nylig inngått avtale med Dataskolen om å kjøpe tilgang til Dataskolens tjeneste for sine innbyggere. Gjennom avtalen som er inngått vil alle innbyggere i Tysvær kunne benytte Dataskolen fritt til opplæring og bistand i alle offentlige tjenester. Trenger man hjelp til å for eksempel benytte kommunale tjenester, bestilling av legetime, navigere seg rundt på NAV sine nettsider eller levere skattemeldingen dekker kommunens avtale dette for alle innbyggere i kommunen.


Folkehelsekoordinator i kommunen, Ann-Kristin Berge Dahle, har vært ansvarlig for inngåelsen av samarbeidet fra kommunens side og vi har tatt en prat med Ann-Kristin.


Du er folkehelsekoordinator i Tysvær kommune.

Hvordan tenker du at digitalt utenforskap og opplæring passer inn i et folkehelseperspektiv?


Digital inkludering er svært viktig for hvordan folk opplever helse og livskvalitet, og i Tysvær jobber vi på ulike måter med å forhindre det digitale utenforskapet.  Det er mange av innbyggerne i ulike aldrer og med ulik bakgrunn som opplever barrierer for å kunne være digitale. Dette påvirker hverdagslivet på mange viktige områder, og ved at de som ønsker det kan få en-til-en opplæring av dyktige ansatte i Dataskolen, tror vi er ett av flere tiltak vi som kommune kan bidra med.


Hva konkret gjør at kommunen velger å benytte seg av Dataskolens tjeneste til sine innbyggere?


I Tysvær er det ulike aktører som bidrar med datahjelp eller digihjelp, som for eksempel banker, servicetorget, NAV og Røde Kors. I kommunens samfunnsdel, som er den overordnede planen for Tysvær, er det en egen strategi om å sikre likeverdige forhold for deltakelse i det digitale samfunnet. Vi ønsker derfor å prøve ut om Dataskolens tjeneste også kan bidra til å fremme denne deltagelsen, sammen med andre tilbud som finnes. Dette tilbudet har en annen form, og vi er spent på responsen blant kommunens innbyggere.


Personvern og sikkerhet om eksempelvis helseforhold og økonomi er viktige elementer å ta hensyn til i slik opplæring. Hvordan tenker du at dette ivaretas av Dataskolen?


Disse temaene er svært viktige for kommunen når vi inngår samarbeid med eksterne aktører. Vi opplever at personvern og sikkerhet er veldig godt ivaretatt av Dataskolen, med blant annet politiattester, taushetserklæring og at det er maskering av sensitive data når man får hjelp via PC eller nettbrettet.


Tysvær kommune velger å dekke sine innbyggeres kostnad ved bruk av Dataskolen til bistand med offentlige digitale tjenester. Er digital bistand noe du tenker norske kommuner burde være pålagt å ha et tilbud for?


Med tanke på at mange innbyggere ikke har eller kun har lave digitale ferdigheter, er det en oppgave for det offentlige å legge til rette for å løse denne samfunnsutfordringen. Jeg tenker at det også er et felles ansvar ulike aktører i samfunnet har, og at vi sammen må klare å løse denne utfordringen. Kommuner har et spesielt ansvar for sine innbyggere, og med tanke på at mange av kommunens egne tjenester digitaliseres er det behov for gode tilbud for å nå flest mulig med datahjelp/digihjelp.Daglig leder i Dataskolen, Alexander Ramberg, er svært fornøyd med avtalen som er inngått med Tysvær kommune og ser frem til å kunne bidra positivt i innbyggernes hverdag.


Dataskolen inngår en ny kommunal avtale, nå med Tysvær kommune?


Vi er svært fornøyd med å ha inngått en avtale med Tysvær kommune om digital opplæring til kommunens innbyggere. Vi tok kontakt med kommunens ledelse for noen uker tilbake og ble raskt satt i kontakt med Ann-Kristin, som har vært en fantastisk pådriver for å få samarbeidet opp og stå. Vi synes det er spesielt positivt å se at kommunen fra et folkehelseperspektiv tar tak i de utfordringene som digitalt utenforskap utgjør.


Tysvær kommune har inngått en avtale med Dataskolen hvor kommunen dekker kostnaden for deler av opplæring og bistand som gis til deres innbyggere, fortell litt om dette?


Den modellen Tysvær har valgt for vårt samarbeid er en av flere modeller som Dataskolen tilbyr norske kommuner som ønsker å gi et bedre tilbud for digital opplæring til sine innbyggere. I denne modellen betaler kommunen en fast pris for at alle innbyggere i den aktuelle kommunen ikke har noen kostnad for opplæring og hjelp til de mottar til bruk av offentlige tjenester. Dersom brukeren ønsker bistand med andre ting betaler man en liten egenandel for det. Vår opplæringsplattform lar oss gjøre den typen kostnadsfordeling med våre kunder og partnere, og vi er svært fleksible i våre samarbeidsmodeller.Ønsker du mer informasjon om hva Dataskolen kan gjøre for din kommune, etat eller virksomhet? Ta kontakt med daglig leder Alexander Ramberg på alexander.ramberg@dataskolen.no eller på telefon 91522108 for et uforpliktende møte.
Comments


bottom of page