top of page

Intervju med Iterate: Derfor investerer vi i Dataskolen

Updated: May 9


På besøk i Iterate sine lokaler i Oslo, til venstre: Sigve Barstad-Ølnes - Business Director i Iterate. Til høyre: Alexander Ramberg - CEO i Dataskolen.
På besøk i Iterate sine lokaler i Oslo, til venstre: Sigve Barstad-Ølnes - Business Director i Iterate. Til høyre: Alexander Ramberg - CEO i Dataskolen.

Å skape en tjeneste for digital opplæring av en målgruppe som i utgangspunktet mangler digitale ferdigheter er ingen enkel oppgave. Derfor har Dataskolen inngått en intensjonsavtale med utviklerselskapet Iterate som vil bistå oss i utviklingen av Dataskolens tjenester. Vi har valgt Iterate som vår partner i dette prosjektet nettopp på grunn av deres erfaring og arbeidsmetodikk innen utvikling av gode brukeropplevelser. Optimal UI/UX vil være helt avgjørende for at vi oppnår den suksessen vi ønsker med Dataskolen. Vi har intervjuet Sigve Barstad-Ølnes, Business Director hos Iterate for å høre litt mer om selskapet og hvorfor de har valgt å satse på Dataskolen.


Kan du gi oss en kort beskrivelse av deg selv og din rolle i Iterate?

Sigve Barstad-Ølnes, Kommersiell direktør i Iterate
Sigve Barstad-Ølnes, Kommersiell direktør i Iterate

Mitt navn er Sigve Barstad-Ølnes og jeg har nå jobbet i Iterate i over 10 år hvor jeg er kommersiell direktør og styremedlem. Min jobb innebærer ansvar for forretningsutvikling og alt av kommersielt arbeid vedrørende våre kunder og partnere.


I korte trekk er det jeg som sikrer at vi jobber med de riktige kundene og prosjektene, samt at vi setter sammen det beste teamet med den riktige kompetansen for å løse oppdragene våre på beste mulig måte. Dataskolen og Iterate har inngått en intensjonsavtale for utviklingen av Dataskolens tjenester. Fortell oss mer om Iterate som selskap? Iterate AS er en Venture Builder som investerer og videreutvikler startups i tillegg til å hjelpe etablerte selskaper med å realisere nye muligheter. Iterate har et 20-tall startups i stallen allerede og nå er også Dataskolen en del av dette. I Iterate leverer vi alt fra konsept, til ferdig produkt i markedet – eller fra riktig team, til riktig selskapsstruktur. For å få dette til, tar vi hele overskuddet vårt og investerer det tilbake i idéer fra ansatte eller utvalgte gründere. Fire-fem år etter at vi la den nye strategien, har vi startet eller vært med på 20 ventures som er live i markedet, og som viser lovende takter. Vi har mange flere ideer vi ønsker å realisere, og fremover vil vi derfor søke partnerskap med norske og internasjonale miljøer som kan styrke satsingen vår på digital innovasjon ytterligere. Vi har akkurat flyttet inn i nye lokaler i Oslo sentrum, som huser vårt fagmiljø bestående av over 80 designere, kodere og produktutviklere.

På besøk i Iterate sine lokaler: Iterate holder til i fantastiske lokaler over 2 etasjer på Grensen i Oslo.
På besøk i Iterate sine lokaler: Iterate holder til i fantastiske lokaler over 2 etasjer på Grensen i Oslo.

Hvordan ser et typisk oppdrag ut? Et typisk oppdrag for oss er å utvikle en løsning på noen uker og måneder sammen med kunden, fra absolutt ingen ting og frem til et produkt kunden kan skalere og forvalte videre på egen hånd. Utviklingen vil også i dette oppdraget foregå i iterasjoner i takt med målinger og tilbakemeldinger fra brukere. Dette tankesettet har fulgt Iterate i snart 15 år med utvikling fra store og små prosjekter.

Kan du si litt mer om hvordan dere jobber?

Iterate har siden 2007 jobbet med Lean Software Development, og siden 2012 med metoder som Lean Startup, Design Thinking og Design Sprint. Grunntanken i disse rammeverkene er at man alltid legger brukernes ønsker og behov til grunn for hva man designer og utvikler, lanserer raskt, og ikke bygger mer enn man må. Med utgangspunkt i dette, har Iterate gjennom årene gjort mange erfaringer, som har resultert i et eget ‘rammeverk’ eller tilnærming.

Iterate sin tilnærming er å så tidlig som mulig teste våre hypoteser, som så videreutvikles basert på læring. For å få dette til jobber vi i raske iterasjoner delt inn i ulike steg, som alle bygger videre på det forrige, og som typisk starter med research og innsikt, går videre til konseptutvikling og prototyping, med relevante tester underveis.


Vi tilpasser verktøykassen av øvelser og metodikk vi tar i bruk til hvert enkelt prosjekt, da ingen prosjekter i utgangspunktet er like. Vi bruker innovative og til tider uortodokse metoder for å raskest mulig teste hypotesene våre, og er rastløse, eksperimentelle og nysgjerrige til beinet.

Iterate har vært involvert i utviklingen av flere spennende selskaper de siste årene, kan du gi oss noen eksempler?

Iterate har de siste årene bidratt til flere selskaper, produkter og brands som viser lovende takter i markedet. Selskapet har blant annet hatt stor suksess med Porter Buddy som ble solgt til Instabox i 2022 og har inngått et samarbeid med Møllerfamiliens investeringsselskap Aars, som for øvrig har investert 100 MNOK i Iterate for å muliggjøre at flere startups blir kjørt gjennom suksessformelen vår. Noen ferske eksempler er Levd, Untold og UXsignals.

 

Her kan du se linker til noen av Iterates prosjekter: https://levd.no/, https://untold.app/ , https://dagens.farm/, https://en.flowzone.eu/, https://www.neddy.no/, https://www.konfidens.com/, https://atelie.art/, https://www.northernplayground.no/, www.stratuplab.no, www.vake.ai, www.woolit.no, www.noba, www.sankemat.no, www.scaleupxq.com, https://www.uxsignals.com/, www.parkdressen.no

 

På besøk i Iterates lokaler
På besøk i Iterates lokaler

Kan du fortelle litt om sammensetningen av teamet som er tenkt at skal arbeide med utviklingen av Dataskolen?

Vi setter sammen et team med kompetanse på produktledelse, design og utvikling i tillegg til produkteier sin domenekunnskap og andre nødvendige skillset. I tilfellet med Dataskolen er hypotesen nå at det er spesielt viktig å jobbe utforskende og i interaksjon direkte med sluttbrukerne for å løse det som er hovedutfordringene til de potensielle brukerne av løsningen. Vi ser for oss at UX design vil være en spesielt viktig kompetanse sammen med erfaringen en produktleder har for å drive prosessen fremover.


I intensjonsavtalen Iterate har inngått med Dataskolen har man blitt enige om en såkalt «sweat equity»-transaksjon, altså bytte av tjenester mot aksjer. Hva slags vurderinger har Iterate gjort rundt Dataskolen som investering?

I iterate ser vi alltid etter gode case og gode team. Vi i Iterate mener at det Dataskolen faktisk tar sikte på å løse et konkret og stort samfunnsproblem i Norge i dag. I og med at dette også er et “globalt” problem vil det være gode muligheter for internasjonal skalering.


Teamet bak Dataskolen har også en fin miks av erfaringer og ferdigheter som komplementerer ferdighetene til Iterates team på en god måte for å sørge for å lage et bærekraftig selskap.

Hva vil du si til potensielle investorer i Dataskolen som leser dette?

Et enkelt Googlesøk på “digitalt utenforskap” viser at dette er et gedigent samfunnsproblem som vi må løse, men som ingen har tatt tak i frem til nå. Er du/dere på jakt etter et case som som kan bedre hverdagen til hundretusener av nordmenn samtidig som det har et stort potensiale for internasjonal vekst så er Dataskolen et godt case å investere i sammen med Iterate. Kontakt Daglig Leder Alexander Ramberg på telefon 91522108 for mer informasjon.


bottom of page