top of page

Intervju med CEO: Farmor var inspirasjonen


Nysgjerrig på Dataskolen? Vi har tatt en prat med CEO i Dataskolen, Alexander Ramberg, som svarer på spørsmål om sin inspirasjon, konseptet og planene for Dataskolen.


Hvordan kom du på denne ideen?


På lik linje med de aller fleste på min alder så har jeg opplevd å hjelpe nær familie og andre kjente i digitale spørsmål.

Men, under Corona-krisen og den medfølgende nedstengningen av samfunnet fikk vi virkelig se hvordan det digitale skillet i samfunnet slo ut. De fleste av oss fikk hverdagen til å gå rundt med hjemmekontor, netthandel og sosialt samvær på internett, men de av oss som manglet kunnskapen og ferdighetene følte på stor usikkerhet og ensomhet. I tillegg kom digitale tjenester knyttet til helsevesenet, for eksempel testresultater og Corona-sertifikater. Dette gjorde at jeg begynte å arbeide med prosjektet på fritiden og skape en plan for hvordan vi kunne realisere det vi i dag kaller Dataskolen.


Hva inspirerte deg til å skape dette konseptet?


Min største inspirasjon i arbeidet med Dataskolen har definitivt vært min farmor. Farmor er en veldig intelligent dame på 82 år som aldri har manglet intellektet eller ferdighetene som trengs for å lære seg å bruke digitale verktøy. Men som veldig mange andre på sin alder hadde hun aldri behovet eller interessen for å tilegne seg digitale ferdigheter før mangelen på dem begynte å begrense henne i hverdagen.

Farmor: Rose Karin

I tillegg er hun gift med en mann som var en kompetent PC-bruker, men som for en del år tilbake ble innhentet av alderen. Da brettet farmor opp ermene, skaffet seg et nettbrett og satte barnebarna i arbeid som lærere.


Å få bidra som lærer for farmor fikk meg til å se viktigheten av menneskelige lærere i møte med en brukergruppe som ikke er vant til å innhente informasjon digitalt. En like viktig erfaring var forståelsen av hvor utfordrende læringen blir for brukeren når vedkommende ikke har anledning til å stille egne spørsmål og få direkte svar på dem - når det trengs, der og da. I dag har farmor full kontroll på både nettbank og BankID, hun er den mest aktive deltakeren i familiechatten og sender oss barnebarna Snapchat med morsomme filter. Nå er det AppleTV og Netflix som er det siste, hun må selvfølgelig ha med seg siste sesong av The Crown! Farmor er mitt beste bevis på at med riktig innstilling kombinert med tilgjengelig, menneskelig hjelp, så kan alle lære seg å mestre digitale tjenester!


Fortell mer om konseptet Dataskolen?


Paradoksalt nok er dagens hjelpetjenester ikke tilgjengelig på en måte som gjør at vår brukergruppe lykkes; de vet hva de ønsker å gjøre, men å finne ut hvor de kan oppsøke hjelp krever kunnskap om hvordan man gjør et internettsøk eller hvilken websider man skal oppsøke eller hvordan man navigerer seg rundt på dem.

Hovedforskjellen mellom dagens tilgjengelige tjenester og Dataskolen vil ligge i det mellommenneskelige og skreddersydde. Når manualer ikke strekker til, vil våre brukere kunne få hjelp til det de trenger - når de trenger det, direkte hos våre lærere. Ingen spørsmål er for dumme, ingen skal oppleve forklaringsproblemer; i vår applikasjon vil de ha mulighet til å dele skjermbildet sitt og snakke direkte med en lærer som assisterer, slik at de kan få den hjelpen de trenger der og da, og så fortsette på egen hånd. Vi ønsker på denne måten å tette hullet som finnes i dagens tilbud på en god og effektiv måte.


Hvordan vil Dataskolen lage løsninger som brukerne vil klare og ønske å bruke?


Dataskolen går inn i dette arbeidet med stor ydmykhet i forhold til oppgaven vi forsøker å løse. Den største utfordringen vi møter er hvordan vi skal klare å skape en løsning hvor brukeropplevelsen er så god, og samtidig så enkel, at brukere i vår målgruppe ikke bare klarer å ta dette i bruk, men også motiveres til å lære mer.

I flere av mine tidligere roller har jeg deltatt i utviklingen av programvare hvor såkalt UI/UX, altså brukergrensesnitt og brukeropplevelse, står i sentrum og jeg gleder meg til å benytte disse erfaringene i Dataskolen. I tillegg har Dataskolen et svært kompetent produktteam med bred erfaring og komplementerende ferdigheter som gjør at både design, brukeropplevelse og funksjonalitet utvikles på best mulig måte. Optimal UX og UI vil være helt avgjørende for at vi oppnår den suksessen vi ønsker med Dataskolen.


Dataskolen ønsker åpenbart å løse et stort problem, men hvor omfattende er dette problemet egentlig i det norske samfunnet i dag?


Det er et ubestridt faktum at såkalt digitalt utenforskap er et stort samfunnsproblem i det norske samfunnet. I offentlige undersøkelser er det over 600.000 nordmenn som selv oppgir at de har mangelfulle digitale ferdigheter. Dataskolen har i tillegg gjort egne undersøkelser som bekrefter dette og som i noen tilfeller også har vist oss at problemet er enda større enn først antatt. Vi har for eksempel vært noe overrasket over hvor mange av de yngste pensjonistene som oppgir å ha vanskeligheter. Dette skaper naturlig nok en stor etterspørsel etter de tjenestene vi nå skal levere.


Hvordan tenker så Dataskolen å få dette til å fungere som et kommersielt selskap?

Gjennom våre undersøkelser har vi fått bekreftelse på at det finnes både stor etterspørsel etter og betalingsvilje for den tjenesten vi nå skaper. Dataskolen vil her søke å etablere samarbeid med både offentlige og private tjenestetilbydere slik at de kan bidra til å holde kostnadene nede for våre sluttbrukere. Det offentlige har et økende fokus på digitalt utenforskap, og Dataskolen ønsker å være en del av løsningen på dette problemet i forskjellige former for offentlig-private samarbeid.


Hvor ser du for deg at Dataskolen er 5 år fra i dag?


Dataskolen har store ambisjoner for selskapet. Aller først ønsker vi å skape markedets desidert beste opplæringsplattform for digitale tjenester. Når vi har etablert vår tjeneste og skapt en velfungerende driftsmodell i Norge vil det være naturlig for oss å ekspandere internasjonalt. Våre nordiske naboer har mye til felles med oss når det kommer til demografi, digitalisering av samfunnet og de utfordringene det fører med seg. Derfor ønsker vi å være etablert i de øvrige nordiske landene innen få år og planlegger også for en ekspansjon videre sørover i Europa 5 år etter etableringen i Norge. Synes du dette høres spennende ut? Kontakt Daglig Leder Alexander Ramberg på telefon 91522108 for mer informasjon.

bottom of page