top of page

Ingeborg Moræus Hanssen - Ny ambassadør for Dataskolen


Dataskolen har gleden av å presentere Ingeborg Moræus Hansen som vår nye ambassadør! Ingeborg har en imponerende karriere bak seg med flere ledende stillinger innen kulturlivet. For mange er hun kanskje mest kjent som profilert kinodirektør i Oslo, en stilling hun hadde frem til hun ble pensjonist i 2005. Ingeborg har også en fortid som Oslo-politiker, har skrevet flere bøker og vært medlem av Pressens Faglige Utvalg.


Ingeborg har lenge engasjert seg for saker relatert til seniorer og digitalisering og har hatt en sterk offentlig stemme i denne debatten. Hun har tidligere også sittet som styreleder i SeniorNett. I dag er hun en av få (hvis ikke den eneste?) 85-åringer med egen blogg og podkast. Vi er imponert!! Vi har stilt Ingeborg noen spørsmål om hva hun tenker om dette og hvordan hun ser Dataskolens plass i dette landskapet:


Du har i mange år vært en sterk stemme i samfunnsdebatten om seniorer og digitalisering. Fortell litt om bakgrunnen for ditt engasjement i denne saken?


Jeg avgikk som kinodirektør hvor jeg i alle år hadde vært i mediabildet og i offentlig kommunikasjon. Da bølgen med internett kom, ble jeg selvfølgelig engasjert i fenomenet på alle vis. Og oppdaget at seniorer, de eldre, ble tvunget til til henge med, bruke og benytte. Enten de ville eller ei. Og så ble jeg hanket inn av Seniornett som ville ha meg som styreformann.


Dagens offentlige hjelpetilbud varierer fra kommune til kommune og ofte består dette av at man kan oppsøke hjelp på biblioteket et par timer i uken. Er dette tilstrekkelig?


Hjelpetilbudet fra det offentlige er helt utilstrekkelig. De har jo kommet altfor sent på banen. Både frivillighet, (f.eks. SeniorNett) og nærlingsliv, bank og børs burde fra starten av gitt opplæring til kunder og «pasienter».


I denne debatten har det tidligere vært snakket om behovet for en «digital hjemmehjelp». Med en stram kommuneøkonomi kan dette bli utfordrende å innføre. Hvordan tenker du at Dataskolen kan fylle denne rollen?


Digital hjemmehjelp er helt nødvendig. Igjen kan ikke det offentlige greie det. Derfor må Dataskolen være på banen - og den enkelte bruker i alderdommen ikke minst - må selv kunne ta initiativ til å skaffe seg hjelp. Det holder ikke med tilfeldig forbipasserende unge folk. Digital kompetanse er ikke for amatører - dessuten skjer det nye fremskritt hver bidige dag.


Det eksisterende opplæringstilbudet består først og fremst av fysiske kurs i regi av ideelle organisasjoner. Hvordan tenker du at Dataskolens tilbud kan være et godt supplement til disse?


Dataskolen har en stor oppgave i å hjelpe brukere SAMMEN med frivillige organisasjoner og som nevnt, også næringslivet burde komme mer på banen. 


Er det noe annet du ønsker å dele om Dataskolen til andre seniorer?


Som nevnt, i den digitale verden skjer utviklingen ustoppelig og uopphørlig. Og hva gjelder eldre mennesker så er dette et kjempepoeng. Det eldre mennesket liker å tenke seg om, de er mindre modige, de er mer skeptiske og kritiske og nølende. Men det er ikke tid til å vente og se. Derfor blir eldre mennesker vanskelig å nå, hjelpe og overbevise. Dette ligger i den menneskelige natur! Altså et faktum som fremskrittet må ta hensyn til - hvis vi skal ha et opplyst demokrati og humant samfunn. Vi takker Ingeborg for hennes engasjement for saken og at hun vil bidra til å opplyse andre eldre om de mulighetene som finnes for opplæring gjennom Dataskolen!


Vi anbefaler deg å sjekke ut Ingeborgs blogg som du kan finner her.bottom of page