top of page

"Eldre sliter med digitale tjenester"Den 8. november 2022 publiserte NRK et notis basert på en ny studie av professor Lisbeth Uhrenfeldt med flere ved Nord Universitet. Studien viser at eldre ikke bare sliter med digitale helsetjenester, men at det også går ut over deres verdighet.


– Eldre har en følelse av hjelpeløshet og av fiasko når de skal bruke nye digitale helsesystemer. Behovet for å be om hjelp kan få eldre voksne til å føle seg mer sårbare og til og med ydmyket, sier Uhrenfeldt.

Digitale helsetjenester uten kontakt med helsepersonell gir de en følelse av å ikke bli behandlet som enkeltpersoner, viser studien. – Eldre sier de føler at de blir kasta inn i situasjoner der de må tilegne seg ny kompetanse raskt, noe de ofte sliter med å få til, sier Uhrenfeldt.

Studien er gjort blant tretten eldre brukere av digitale helsetjenester mellom 75 og 89 år, som bor hjemme.


Commenti


bottom of page