top of page

Den dramatiske endringen i våre medievanerVåre medievaner har gjennomgått en bemerkelsesverdig transformasjon de siste årene, drevet av den raske utviklingen av teknologi. En av de mest betydningsfulle endringene har skjedd i måten vi konsumerer TV-innhold på. Streaming av TV-innhold har spilt en sentral rolle i denne forandringen. Denne artikkelen utforsker de viktigste årsakene og konsekvensene av denne utviklingen:


Utfasing av tradisjonelle TV-sendinger

Tradisjonell TV med fastssatte programplaner (ofte kalt lineær-TV fordi programmene sendes på en lineær tidslinje) er gradvis blitt utfordret av strømmetjenester. Ifølge en rapport fra Deloitte fra 2021, har 82% av amerikanske husholdninger nå minst én strømmetjeneste. Dette har ført til at seere ikke lenger er bundet til en bestemt tid for å se favorittprogrammene sine. De kan nå se TV-innhold når og hvor de vil, ved hjelp av enheter som smarttelefoner, nettbrett, smart-TV-er og "smarte" TV-dekodere.


Vekst for strømmetjenester

Statistikk fra Motion Picture Association (MPA) viser at abonnementstjenester for streaming genererte over 53 milliarder dollar i inntekter i 2020, en økning på 33% sammenlignet med året før. Denne veksten har ført til en mangfoldiggjøring av strømmetjenester, inkludert globale plattformer som Netflix, Amazon Prime Video og Disney+. I Norge har vi TV2 Play, Discovery (TV Norge), Viaplay og ikke minst NRKs streamingplattform som har vært i sterk utvikling de siste 10 årene.


Endring i seervaner

Ifølge en undersøkelse fra Nielsen fra 2020, bruker amerikanske voksne nå i gjennomsnitt over fire timer per dag på å se strømmet TV-innhold, en økning på over 25% fra året før. Denne økningen kan tilskrives både det økte utvalget av innhold og den økte fleksibiliteten som streaming gir.


Reklamefri TV-opplevelse

En undersøkelse fra eMarketer i 2021 viste at over 57% av amerikanske streaming-abonnenter foretrekker reklamefrie strømmetjenester. Streamingtjenester som tilbyr reklamefrie alternativer eller redusert antall reklameavbrudd, som Netflix og Disney+, har appellert til seere som ønsker en sammenhengende og uavbrutt TV-opplevelse.


Nye interaksjonsmuligheter og delingskultur

Ifølge en rapport fra GlobalWebIndex fra 2020, deler 51% av strømmeabonnentene TV-innhold på sosiale medier. Dette har skapt en ny interaksjonskultur der seere kan diskutere, kommentere og dele sine favorittprogrammer og filmer i sanntid. Populære TV-serierhar blitt fenomener på sosiale medieplattformer, der seere engasjerer seg i diskusjoner om plottvister, teorier og karakterutvikling.


Betydningen av brukeranbefalinger

Statistikk fra Brightcove i 2021 viser at 70% av seere er mer sannsynlige å se et TV-program eller en film basert på anbefalinger fra venner, familie eller sosiale medier. Strømmetjenester har benyttet seg av denne trenden ved å tilby personlige anbefalinger basert på seerens tidligere valg og preferanser. Dette har ført til en økt oppdagelse av nytt innhold og en mer skreddersydd TV-opplevelse for seere.


Våre medievaner har blitt dypt påvirket av fremveksten av streaming av TV-innhold. Denne teknologiske revolusjonen har gitt seere en ny grad av frihet og fleksibilitet, og muligheten til å velge når, hvor og hva de ønsker å se. Med en stadig økende mengde strømmetjenester og et bredt utvalg av innhold, har seere fått en skreddersydd TV-opplevelse som passer deres individuelle smak og preferanser.


Den reklamefrie opplevelsen og interaksjonsmulighetene på sosiale medier har også bidratt til å forme den nye TV-landskapet. Samtidig har brukeranbefalinger spilt en viktig rolle i å veilede seere mot nytt og relevant innhold.


For å kunne benytte seg av de mulighetene som den nye TV-teknologien tilbyr kreves kunnskap om hvordan man finner riktig streamingtjeneste, hvordan man navigerer rundt i det store utvalget av serier og filmer og hvordan man spiller av det man ønsker å se. Dataskolen bistår våre elever i opplæring til å forstå og bruke streaming slik at man kan få det det beste TV-tilbudet for den enkelte seer.

Comments


bottom of page